Course

Bioinformatyka (2 rok Biotechnologii)

Overview

Zagadnienia do wykładów

Teaching method

  • Lectures (15h) [godz. 8:00, sala L]
  • Labs (15 h)

Teacher

prof. dr hab. Wojciech Karlowski
wmk@amu.edu.pl
mgr Agnieszka Chełkowska
agnieszka.chelkowska@amu.edu.pl
mgr Piotr Kopeć
piotr.kopec@amu.edu.pl

Lectures Godzina: 8:00, sala L

# Date Lecture Materials
01 09.10.2019 Wykład 1 Biologiczne bazy danych i formaty zapisu rekordów
02 16.10.2019 Wykład 2 Przeszukiwanie zasobów baz danych
03 23.10.2019 Wykład 3 Bioontologia i metoda dotplot
04 30.10.2019 Wykład 4 Przyrównywanie sekwencji: programowanie dynamiczne
05 06.11.2019 Wykład 5 BLAST, FASTA, NGS
06 13.11.2019 Wykład 6 Dopasowanie wielu sekwencji, filogenetyka
07 20.11.2019 Wykład 7 Analizy genomowe
08 27.11.2019 Wykład 8 Analizy strukturalne

Labs

# Date Topic Lab Materials
01 18.11.2019 Biologiczne bazy danych i formaty zapisu rekordów - -
02 25.11.2019 Biologiczne bazy danych -
03 02.12.2019 Biologiczne bazy danych - przeszukiwanie zasobów - -
04 09.12.2019 Przyrównanie sekwencji - metoda dotplot - -
05 16.12.2019 Metody przyrównania sekwencji - -
06 13.01.2020 - - -
07 20.01.2019 - - -
08 27.01.2019 - - -